Fishing trip

Fishing is a relaxing hobby where time is spent in free nature and fresh sea air that help you to recover from stress. Number of people actively going for hobby fishing is contsntly growing in the world. That is why we invite you to take part of fishing activities in the coastal waters of Sõrve peninsula.


Kuna kalavarud pole aga ammendamatud, siis sellepärast on välja töötatud reeglid, et tagada püügirööm meile kõigile ka tulevikus.
Eestis on harrastuspüüdjatel kolme tasemega kalapüügiõigusi. Ühe lihtkäsiõngega on lubatud püüda kõigil ning see on tasuta, kuid järgima peab kalapüügi eeskirju. See tähendab, et peab teadma lubatud püügiaegu, -kohti ja -kalaliike ning neile kehtestatud piiranguid. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist ja üheharulisest konksust. Püüdmisel kasutatakse looduslikku sööta ja õng võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.
Kes tahab kasutada teisi sportlikke püügivahendeid nagu spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng, und, harpuun või harpuunpüss, peab lunastama üle riigi kehtiva harrastuspüügi õiguse. Selle saab osta nädalaks, pooleks aastaks või aastaks ning see peab olema tasutud enne püügile minekut. Lisaks on võimalik kalastuskaardi alusel kasutada kalapüügiks ka nakkevõrku, kuni 100 konksust koosnevat põhjaõngejada, vähinatta ja vähimõrda, liivi, kuuritsat. Püügiõiguse ja kalastuskaarti eest tasumise ja summade kohta ning püügikitsenduste kohta leiate täpsema info www.kalastusinfo.eeFishing

We can offer you fishing experience with local professional fishermen who have all the licences, tools and know-how for your service. As the result catch should be guaranteed.

Another option is to go by yourself for netting or longline fishing. Licences, boat and equipment from our side, but all the work to be done by yourself. This way the catch may be less plentyful, but result will be fully dependent on your own fisgherman's skills and luck.

Võrgu- või põhjaõngepüük koosneb kahest osast, kus esimesel õhtul viime võrgud või õnged merre püügile. Õnged on muidugi eelnevalt vaja ka ära toita, mis võtab omajagu aega. Järgmise päeva varahommikul käime neid nõudmas või toome püünised välja. Võrgupüüki ja põhjaõngepüüki soovitame koos samas paadis olles, sest nii saab eheda tunnetuse just enda püütud saagist.

Lihtkäsiõngega püüki saate nautida ka üksinda või koos sõbraga paadiga merel sõites.

Õnnestunud püügi korral saadud kalad kuuluvad püüdjatele!

Boat rental

Boats can be rented for fishing trips, sea expeditions or just for fun. Boating at sea means following of sea safety requirements that will be introduced at boat rental. For renting a boat you must be at least 18 years old.

Merele sõiduks saab paati rentida alates18 eluaastast!

Meie paadid on D-kategooria paadid milledele laienevad piirangud: kaitstud veed ja siseveed, tuule tugevus < 4 palli, laine kõrgus < 0,3 m! Paadis võib olla kuni 4 inimest, päästevestid peavad olema seljas! Paadi varustusse kuuluvad aerud, ankur koos ankruotsaga, hauskar ja kompass.


Meelespea

 1. Enne merele minekut jälgi ilmateadet
 2. Veendu paadi ja navigatsiooniseadmete tehnilises korrasolekus
 3. Veendu päästevarustuse olemasolus, selle korrasolekus ja nõuetele vastavuses
 4. Kontrolli, kas kaasasolev kütusekogus on piisav, võimalusel võta kaasa ka varukütus
 5. Hinda enda teadmisi ja kogemust – kas oled selleks merereisiks küllalt kogenud
 6. Võta kaasa sidevahendid ja dokumendid ning anna mereleminekust teada lähedastele
 7. Arvesta, et paadijuhi vastutus on üks ja jagamatu!
 8. Väldi riske. Tee paadisõit kõigile paadisolijatele meeldivaks ja turvaliseks
 9. Ole kaine ja ära võta joobes isikuid paati
 10. Prügi vii selleks ettenähtud kohta. Ära reosta loodust!
 11. Austa rannaelanike rahu, väldi teiste mereliste põhjuseta häirimist
 12. Sinu mereseaduslik kohustus on abistada merehätta sattunut!

Ohu korral

Kui satud ohtu või märkad, et keegi on ohus:
 • Võta ühendust +372 440 1300 MRSC või häirekeskusega 112 MRSC – Kuressaare merevalvekeskus +372 453 3322
 • Võimalusel osuta hädasolijale abi nii, et sina ise ja kaasreisijad ohtu ei satuks
Ohtu sattudes teavita:
 1. Paadi number või nimi ja enda andmed
 2. Asukoht
 3. Mis juhtus
 4. Ohus olevate inimeste arv
 5. Ilmastikutingimused
 6. Võimalusel ära katkesta sidet
Kui paat läheb ümber, hoia paadist kinni, ära uju eemale! Säilita rahu!

Hinnakiri

Paadirendi hinnakiri
Paat mahutab 4 inimest Kuni 2 tundi Kuni 4 tundi Kuni 8 tundi
Sõudpeaat KASSE 430 8€/tund 6€/tund 4€/tund
Paat SAKA 440 + mootor 4-5 hj. 15€/tund 12€/tund 9€/tund
Iga järgnev tund arvestatakse täistunniks

Majutusteenuse ostjale hinnasoodustus - 30%

Paadiga merele!

Merele kalale minekuks koos kaluritega või kalapüüki jälgima minekuks küsige pakkumist helistades +372 5253540