Paadiga merele

Kalapüük on meeldiv harrastus ja vabas looduses viibimine ning puhas mereõhk värskendavad tervist ning aitavad kaasa jõuvarude taastamisle. Kogu maailmas kasvab jõudsalt inimeste hulk, kes hobikorras kala püüavad. Seepärast kutsume teidki osa saama Sõrve rannikumere kalapüügi tegevustest.


Kuna kalavarud pole aga ammendamatud, siis sellepärast on välja töötatud reeglid, et tagada püügirööm meile kõigile ka tulevikus.
Eestis on harrastuspüüdjatel kolme tasemega kalapüügiõigusi. Ühe lihtkäsiõngega on lubatud püüda kõigil ning see on tasuta, kuid järgima peab kalapüügi eeskirju. See tähendab, et peab teadma lubatud püügiaegu, -kohti ja -kalaliike ning neile kehtestatud piiranguid. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist ja üheharulisest konksust. Püüdmisel kasutatakse looduslikku sööta ja õng võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.
Kes tahab kasutada teisi sportlikke püügivahendeid nagu spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng, und, harpuun või harpuunpüss, peab lunastama üle riigi kehtiva harrastuspüügi õiguse. Selle saab osta nädalaks, pooleks aastaks või aastaks ning see peab olema tasutud enne püügile minekut. Lisaks on võimalik kalastuskaardi alusel kasutada kalapüügiks ka nakkevõrku, kuni 100 konksust koosnevat põhjaõngejada, vähinatta ja vähimõrda, liivi, kuuritsat. Püügiõiguse ja kalastuskaarti eest tasumise ja summade kohta ning püügikitsenduste kohta leiate täpsema info www.kalastusinfo.eeKalapüük

Meie pakume teile võimalust nautida kalapüüki koos kohalike kutseliste kaluritega kellel on olemas vastavad püügiload ja vahendid ning teadmised nende kasutamiseks. Kalasaak sõltub küll suuresti ka paljudest lisateguritest, kuid võimalused kala saad on kindlasti suuremad kui algajatel.

Koos kauluritega saab kalale minna, siis kui nemad on plaaninud enda kalalkäiku. Teine võimalus on see, kui tellime merereisi vastavalt teie soovitud päevaks ja ajaks. Selleks vaatame ilmateadet, lepime kokku võimalused ja teeme nendest valiku ning kokkulepitud ajal saabki merereis toimuma. Mõrrapüügist saab osa võtta, kas kalapaadis koos kalurite ja kaladega või jälgides kalapüüki kõrvalpaadist. Viimast soovitame eelistada esmakordselt merel käiatele.

Võrgu- või põhjaõngepüük koosneb kahest osast, kus esimesel õhtul viime võrgud või õnged merre püügile. Õnged on muidugi eelnevalt vaja ka ära toita, mis võtab omajagu aega. Järgmise päeva varahommikul käime neid nõudmas või toome püünised välja. Võrgupüüki ja põhjaõngepüüki soovitame koos samas paadis olles, sest nii saab eheda tunnetuse just enda püütud saagist.

Lihtkäsiõngega püüki saate nautida ka üksinda või koos sõbraga paadiga merel sõites.

Õnnestunud püügi korral saadud kalad kuuluvad püüdjatele!

Paadirent

Paate rendime kalalkäiguks, merematkaks või ka lihtsalt lõbusõiduks. Algajale merehuvilisele on sõudepaadiga sõidu harjutamine esialgu tiigil väga arukas ja loogiline ettevõtmine. Seal puudub oht, et maatuul paadi kaugele merele viib ja üle parda vette kukkudes ei pea pikalt ulpima, sest kallas on ligidal. Merele sõiduks on vaja teada ja ka täita meresõidu nõudeid, sest sellega säilitate ohutuse ja tagate endale ning oma seltskonnale meeldiva merereisi. Selleks oleme koostanud meelespea mille peab paadi rentija eelnevalt läbi lugema ja merele sõiduks, paadi rendi vormistamisel, ka allkirjastama.

Merele sõiduks saab paati rentida alates18 eluaastast!

Meie paadid on D-kategooria paadid milledele laienevad piirangud: kaitstud veed ja siseveed, tuule tugevus < 4 palli, laine kõrgus < 0,3 m! Paadis võib olla kuni 4 inimest, päästevestid peavad olema seljas! Paadi varustusse kuuluvad aerud, ankur koos ankruotsaga, hauskar ja kompass.


Meelespea

 1. Enne merele minekut jälgi ilmateadet
 2. Veendu paadi ja navigatsiooniseadmete tehnilises korrasolekus
 3. Veendu päästevarustuse olemasolus, selle korrasolekus ja nõuetele vastavuses
 4. Kontrolli, kas kaasasolev kütusekogus on piisav, võimalusel võta kaasa ka varukütus
 5. Hinda enda teadmisi ja kogemust – kas oled selleks merereisiks küllalt kogenud
 6. Võta kaasa sidevahendid ja dokumendid ning anna mereleminekust teada lähedastele
 7. Arvesta, et paadijuhi vastutus on üks ja jagamatu!
 8. Väldi riske. Tee paadisõit kõigile paadisolijatele meeldivaks ja turvaliseks
 9. Ole kaine ja ära võta joobes isikuid paati
 10. Prügi vii selleks ettenähtud kohta. Ära reosta loodust!
 11. Austa rannaelanike rahu, väldi teiste mereliste põhjuseta häirimist
 12. Sinu mereseaduslik kohustus on abistada merehätta sattunut!

Ohu korral

Kui satud ohtu või märkad, et keegi on ohus:
 • Võta ühendust +372 440 1300 MRSC või häirekeskusega 112 MRSC – Kuressaare merevalvekeskus +372 453 3322
 • Võimalusel osuta hädasolijale abi nii, et sina ise ja kaasreisijad ohtu ei satuks
Ohtu sattudes teavita:
 1. Paadi number või nimi ja enda andmed
 2. Asukoht
 3. Mis juhtus
 4. Ohus olevate inimeste arv
 5. Ilmastikutingimused
 6. Võimalusel ära katkesta sidet
Kui paat läheb ümber, hoia paadist kinni, ära uju eemale! Säilita rahu!

Hinnakiri

Paadirendi hinnakiri
Paat mahutab 4 inimest Kuni 2 tundi Kuni 4 tundi Kuni 8 tundi
Sõudpeaat KASSE 430 8€/tund 6€/tund 4€/tund
Paat SAKA 440 + mootor 4-5 hj. 15€/tund 12€/tund 9€/tund
Iga järgnev tund arvestatakse täistunniks

Majutusteenuse ostjale hinnasoodustus - 30%

Paadiga merele!

Merele kalale minekuks koos kaluritega või kalapüüki jälgima minekuks küsige pakkumist helistades +372 5253540